Çevre Politikası

POLKAR Polyester Ürünleri San. ve Tic.A. Ş. üst yönetimi olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak, çevresel hedeflere ulaşmak için tüm mali, idari, teknik donanım kaynaklarının tedarik edilerek Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt ederiz.

Amaç ve Hedeflerimiz:

  • Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması.
  • Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı.
  • Enerji tüketiminde tasarruf.
  • Su tüketiminde tasarruf.

Buna bağlı olarak çevre politikamızın ilkeleri:

  • İlgili kanun, mevzuat ve yasal düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldırmak,
  • Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak.
  • Çevresel sorumluluk duygusunu POLKAR bünyesindeki tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimlerle aşılamak,  aktif katılımı sağlamak, çevre faaliyetlerimizde yan sanayi kuruluşlarımızla bütünlük içerisinde iştiraklerini sağlamak.
  • Atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, ürün ve faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıklarımızı kontrol altına almak ve azaltmak,
  • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ölçmek için düzenli ve periyodik olarak incelemeler yapmak, gerektiğinde düzeltici faaliyetler başlatmak ve sürekli iyileştirmeye açık olmak.